Ristiäiset - kastejuhla

Onnittelut lapsenne syntymän johdosta!

Siunatkoon häntä ja koko perhettänne Pyhä Kolmiyhteinen Jumala!

Kaste voidaan toimittaa jommassakummassa seurakuntamme kirkoista. Sauvon kirkossa kaste toimitetaan keskiaikaisen kastealtaan äärellä, joten kasteseurakunta asettuu pohjoisseinän penkkeihin, lapsi kummeineen ja vanhempineen eturiviin.

Myös kotona voidaan kastaa. Kotiin tulee järjestää kastepöytä, jolle asetetaan kastemalja, liina pään kuivaamista varten, kynttilä ja mielellään myös perheraamattu sekä kukkia.

Kaste toimitetaan yleensä sunnuntaina. Kirkkokaste on mahdollisimman pian messun jälkeen (klo 11.30–13), kotikaste myöhemmin iltapäivällä. Kaste on myös mahdollista liittää seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen — jos näin halutaan, sopivaa pyhää on ryhdyttävä etsimään hyvissä ajoin.

Kasteita ei toimiteta pitkänäperjantaina eikä pääsiäistä edeltävänä lauantaina. Joulunpyhinä seurakunnan papin toimittama kaste on mahdollinen vain jumalanpalveluksessa, pääsiäisenä vain jumalanpalveluksessa tai välittömästi siihen liittyvänä kirkossa. Kirkkoherralla on kerran kuukaudessa viikonvaihdevapaa, useimmiten kuukauden kolmannen sunnuntain yhteydessä. Koska sijaisia ei järjestetä kirkollisia toimituksia varten, kaste ei ole silloin mahdollinen Sauvo-Karunan seurakunnan järjestämänä. Toukokuussa 2017 mitään kirkollisia toimituksia ei oteta kirkkopäivien viikonvaihteeseen 19.-21.5..

Kasteen järjestelyt aloitetaan ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai kirkkoherraan ajankohdan ja paikan sopimiseksi.

Kasteeseen liittyvän juhlan voi järjestää seurakunnan tiloissa, joiden vuokrista on tietoa sivulle "Kirkot ja tilat".

Kaste ja vanhempien vihkiminen

Lapsen kasteen yhteydessä on mahdollista vihkiä vanhemmat avioliittoon. Jos tätä halutaan, tulee ottaa huomioon, että avioliiton esteiden tutkinta (kuulutukset) tulee lainvoimaiseksi vasta viikon kuluttua tutkinnan pyytämisestä. Sen vuoksi on syytä ottaa yhteys seurakuntaan hyvissä ajoin. Kirkkoherra antaa tarkempia tietoja toimituksesta.

Kristillinen kasvatus

Kasteen yhteydessä vanhemmat ja kummit sitoutuvat yhdessä seurakunnan kanssa huolehtimaan lapsen kristillisestä kasvatuksesta. Seurakunnan puolelta kasvatusta tukevat

– perhekerho, johon voi tulla aivan pienenkin vauvan kanssa

– päiväkerho 4- ja 5- vuotiaille

– pyhäkoulu kerran tai kaksi kuukaudessa messun aikana

– seurakunnan yhteistyö esiopetuksen ja koulun kanssa

– varhaisnuorten toiminta

– rippikoulu

– nuorten toiminta.

Kaste muualla tai kastaja muualta

Jos kaste toimitetaan toisella paikkakunnalla tai jos kotikasteen kastajana on muu kuin Sauvo-Karunan seurakunnan pappi, tulee vanhempien itse noutaa kirkkoherranvirastosta kastetodistus, kummitodistukset ja kastekynttilä.

Vastaavasti, jos muun seurakunnan jäsenen lapsi kastetaan Sauvo-Karunan seurakunnassa, kastettavan vanhemmat hakevat todistukset ja kastekynttilän omasta seurakunnastaan.

Kastekeskustelu

Kasteesta papin kansa sopimisen yhteydessä sovitaan myös kastekeskustelusta, joka käydään useimmiten kotona.

Kastekeskustelussa käydään läpi kastetoimitus, sovitaan virsistä ja kastekysymyksien käytöstä. Samassa yhteydessä pappi myös kertoo hieman seurakunnan toiminnasta.

Virret

Kasteeseen saavat vanhemmat valita kahdesta neljään virttä, joista ainakin yhden tulee olla virsikirjan kastevirsiosastosta (214–219) tai virsikirjan liitteenä olevan Kirkollisten toimitusten laulujen kasteosastosta (806–810). Vaikka sanat näyttävät oudoilta, sävelmät voivat olla tuttuja. Muut virret voivat olla myös esim. lasten virsiä tai kirkkovuoden aikaan sopivia.

Virsiä valittaessa tulee ottaa huomioon, että kotikasteissa kanttori ei ole mukana aloittamassa virsiä. Kirkossa toimitettavissa kasteissa kanttori on yleensä mukana.

Kasteen jälkeen

Kasteesta ilmoitetaan seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksen yhteydessä Sauvon tai Karunan kirkossa. Kasteesta ilmoitetaan myös edellä tarkoitetun jumalanpalveluksen jälkeisenä perjantaina Kunnallislehdessä, elleivät vanhemmat kastekeskustelussa ilmoita toisin haluavansa.

Kasteessa lapsi liitetään seurakunnan yhteyteen. Toivomme, että hän saa kasvaa tässä yhteydessä ja oppii tietämään, mitä kaste, seurakunta ja kristittynä eläminen merkitsee. Näistä kertominen on osa vanhemman ja kummin tehtävää, mutta myös seurakunta haluaa pitää yhteyttä uuteen jäseneensä.

Kastepuu Sauvon kirkossa

Kastepuu on kirkossa pääsisäänkäynnin vieressä. Siihen jokainen vuoden aikana kastettu saa oman lehtensä, johon on kirjoitettu hänen kastenimensä (etunimet) sekä kastepäivänsä. Kastepuu muistuttaa siitä, että seurakunta rukoilee jäsentensä puolesta.

Mikäli ette halua lapsellenne lehteä kastepuuhun, ilmoittakaa siitä kastekeskustelun yhteydessä.