Seurakunnan luottamushenkilöksi voidaan valita täysi-ikäinen konfirmoitu seurakunnan jäsen. Kirkkovaltuuston 15 jäsentä valitaan yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuusto kahdeksi vuodeksi kirkkoneuvostoon varapuheenjohtajan ja 9 jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Toimikaudekseen kirkkovaltuusto nimittää diakoniatyön johtokunnan.
Vastuualueilla ja työmuodoilla voi olla edellä mainittujen lisäksi tukiryhmiä tai vastaavia avustamassa työntekijöitä.