Hautapaikkamaksut 2016

Vuoden 2004 alussa voimaan tulleen Hautaustoimilain mukaan seurakunta voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset ja maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan (heistä käytetään seurakuntamme hinnoittelussa nimitystä 'paikkakuntalainen').
Kirkkolakiin 19.12.2012 voimaan tulleen lisäyksen mukaan seurakunta on velvollinen perimään maksun hautapaikasta.
Sauvo-Karunan kirkkovaltuuston 13.11.2014 § 20 tekemän päätöksen mukaan hautapaikkamaksua ei peritä sotiemme veteraaneilta eikä heidän puolisoiltaan eikä leskiltään

HAUTAPAIKKAMAKSUT

 

Sauvon ja Karunan hautausmailla

hallinta-aika

 

Paikkakuntalainen

  25 vuotta

200 €

Ulkopaikkakuntalainen

25 vuotta

500 €

Paikkakuntalainen

50 vuotta

550 €

Tunnustuksettomalla hauta-alueella

 

 

Paikkakuntalainen, arkkuhauta

15 vuotta

900 €

Paikkakuntalainen, arkkuhauta

30 vuotta

1800 €

Paikkakuntalainen, uurnahauta

15 vuotta

250 €

Paikkakuntalainen, uurnahauta

30 vuotta

500 €

                  

Hautaoikeutta voi jatkaa aikaisintaan 25 vuoden jälkeen 175 euron hintaan.
Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain 25 vuoden hautapaikkoja.

Sauvon tai Karunan hautausmailla sijaitsevan haudan voi lunastaa uudelleen aikaisintaan 25 vuoden jälkeen. Uudelleenlunastushinta vuonna 2016 on 175 euroa, jolla haudan hallinta-aika jatkuu 25 vuodella. Paimiossa sijaitsevan tunnustuksettoman hauta-alueen uudelleenlunastuskäytännöstä määrää Paimion seurakunta.
                Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain 25 vuoden hautapaikkoja Sauvon ja Karunan hautausmailta. Tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä muiden kuin paikkakuntalaisten osalta määrää Paimion seurakunta.
                Kun olemassa olevan haudan hallinta-aikaa tulee hautaamisen yhteydessä jatkaa, on samalla kertaa maksettava voimassa oleva paikkakuntalaisen tai ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksu haudan jokaisesta hautapaikasta sen mukaan, aiheutuuko hallinta-ajan jatkaminen paikkakuntalaisen vai ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta. Mikäli hautaoikeusaikaa joudutaan hautauksen yhteydessä jatkamaan, jäljellä oleva aiempi lunastusaika hyvitetään maksuissa. Hautaoikeuden haltijat voivat myös pyytää haudan pienentämistä ja luopua korvauksetta osasta siihen kuuluneista hautapaikoista. Tässä tapauksessa heidän tulee ennen hautaamista huolehtia siitä, että muistomerkit ovat vain heidän hallintaansa jäävien hautapaikkojen päällä.

                Paikkakuntalaisilla tarkoitetaan niitä, joille Sauvo-Karunan seurakunta on Hautaustoimilain  perusteella velvollinen osoittamaan hautasijan.
           Kirkkoneuvosto antaa tarvittaessa  tarkempia ohjeita aiemmin lunastettujen hautojen maksujen perimisestä.