Hautaustoimen maksut 2016

Haudan avauksen ja umpeen luonnin Sauvo-Karunan seurakunta ostaa ulkopuoliselta urakoitsijalta, jonka perimät kustannukset peitetään pääosin hautaustoimen maksuilla. Kirkkoneuvosto on päättänyt kuluvaksi vuodeksi seuraavat maksut:

 

 

Paikkakuntalainen

Ulkopaikkakuntalainen

Sauvon ja

Karunan 

hautausmaat

Arkkuhauta

285 €

425 €

Uurnahauta

70 €

105 €

Muistolehto

40 €

60 €

Tunnustuksettomalla

 hauta-alueella

Paimiossa

Arkkuhauta

400 € 

Uurnahauta

150 €  

Muistolehto

120 €  

   

                Mikäli vainajalla oli rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja hän oli kuollessaan ollut kirjoilla Sauvossa, haudan avaamista ja peittämistä ei laskuteta.   
                Paikkakuntalaisilla tarkoitetaan tässä niitä, joille Sauvo-Karunan seurakunta on Hautaustoimilain  perusteella velvollinen osoittamaan hautasijan.
           

Muut työt
Seurakunnan työntekijät voivat harkintansa mukaan suorittaa vähäisiä muistomerkkien siirto- yms. töitä, joista laskutetaan omakustannushinta todellisten kulujen mukaan.