Kirkkoneuvosto johtaa kirkkoherran kanssa seurakunnan toimintaa. Se myös valmistelee kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat.

Sauvo-Karunan kirkkoneuvostoon kuuluu virkansa puolesta puheenjohtajana toimivan puheenjohtajan lisäksi kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi valitsemat varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä. Sihteerinä toimii talouspäällikkö.

Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerrran kuukaudessa.

Kirkkoneuvosto         2017-2018
 
Puheenjohtaja
Kirkkoherra
TD Kalle Elonheimo
Kirkkoherranvirasto:
Sauvontie 46
21570 Sauvo
4746111 (työhuone)
044 7735881 (myös tekstiviestit)
-AT-evl.fi
Varapuheenjohtaja
Päivi Kallio

Lähdetie 11
21570 Sauvo

050 5741175
paivi.kallio11-AT-gmail.com
Jouko Fränti Peruskouluntie 5
21570 Sauvo
050 5014541
-AT-gmail.com
Helme Högblom

Sauvon-Kemiöntei 554c
21570 Sauvo

050 5741175
helme.hogblom-AT-elisanet.fi
Teija Itälä

Haminantie 178
21570 Sauvo

050 4871546
teijait-AT-luukku.com
Pihla Luomala Vähäpellontie 4 B 3
21570 Sauvo
040 7174395
-AT-elisanet.fi
Teuvo Möttö

Vähäpellontie 1 as 5
21570 Sauvo

044 0438664
teuvosi-AT-gmail.com
Antti Rusi

Viertotie 25
21590 Karuna

0400 324522
-AT-gmail.com
Eeva-Kaarina Sundberg Nybynkaari 8
21570 Sauvo
044 0917324
-AT-luukku.com
Terje Suominen Eikniementie 28
21590 Karuna
040 8610389
terje.gloria-AT-gmail.com
Harri Vuorinen Kalliopolku 4
21570 Sauvo
040 5848447
-AT-varicon.fi
Kirkkoneuvoston jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoherran ollessa estynyt
kirkkoneuvostoon työhön osallistuu tuomiokapitulin määräämä vs. kirkkoherra.

Henkilökohtaiset varajäsenet
Kallio - Tuija Särvä
Fränti - Jaakko Kivisaari

Högblom - Mikko Jaakkola

Itälä - Satu Simelius

Luomala - Mirja Kanervo

Möttö - Seppo Katajainen
Rusi - Santtu Peltola
Sundberg - Jouko Högmander
Suominen - Olavi Itälä
Vuorinen - Sari Salmi

Vastuualueiden yhteyshenkilöt
1. todistus   Fränti, Möttö
2. kasvatus    Sundberg. Luomala
3. palvelu      Möttö
4. hallinto   Kallio, Rusi
5. hautaustoimi   Högblom, Suominen
6. kiinteistöt   Itälä, Vuorinen

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusryhmä  kirkkoherra, talouspäällikkö, seurakuntamestari, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kiinteistöjen yhteyshenkilöt.

Johtoryhmä
kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Lapsiasiahenkilöt

Hannele Airola, Eeva-Kaarina Sundberg

kirkkoneuvoston edustaja diakoniajohtokunnassa
Möttö