Hautapaikka

Hautapaikka luovutetaan kuolintapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa hautaoikeus myös vainajan omaisille (KL 17:2).

Sauvon ja Karunan hautausmailta voi paikkakuntalaiselle vainajalle lunastaa hautapaikan 25 tai 50 vuodeksi. Hautapaikka luovutetaan vain kuolintapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa hautaoikeus myös vainajan omaisille (KL 17:2). Kerralla voi lunastaa vain kahden arkkuhautauksen hautapaikat, mikä useilla hautausmaiden alueilla tarkoittaa ns. syvähautaa. Haudan lunastuksen tulee olla voimassa vähintään niin kauan kuin haudan tulee terveyssäännösten mukaan olla koskemattoma – arkkuhautauksessa 15 vuotta, uurnahautauksessa yhden vuoden. Paimiossa sijaitsevalla tunnustuksettomalla hauta-alueella lunastusajat ovat 15 ja 30 vuotta.

Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain 25 vuoden hautapaikkoja Sauvon ja Karunan hautausmailta. Tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä muiden kuin paikkakuntalaisten osalta määrää Paimion seurakunta.
Kun olemassa olevan haudan hallinta-aikaa tulee hautaamisen yhteydessä jatkaa, on samalla kertaa maksettava voimassa oleva paikkakuntalaisen tai ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksu haudan jokaisesta hautapaikasta sen mukaan, aiheutuuko hallinta-ajan jatkaminen paikkakuntalaisen vai ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta. Mikäli hautaoikeusaikaa joudutaan hautauksen yhteydessä jatkamaan, jäljellä olevaa aiempaa lunastusaikaa hyvitetään maksuissa. Hautaoikeuden haltijat voivat myös pyytää haudan pienentämistä ja luopua korvauksetta osasta siihen kuuluneista hautapaikoista. Tässä tapauksessa heidän tulee ennen hautaamista huolehtia siitä, että muistomerkit ovat vain heidän hallintaansa jäävien hautapaikkojen päällä.
Paikkakuntalaisilla tarkoitetaan niitä, joille Sauvo-Karunan seurakunta on Hautaustoimilain  perusteella velvollinen osoittamaan hautasijan.