Hautajaiset

Hyvä omaisesi menettänyt,
osanottomme rakkaasi poisnukkumisen johdosta.

Surun keskellä tahdomme auttaa Sinua valmistelemaan rakkaasi saattamista odottamaan ylösnousemuksen aamua. On hyvä, jos ehdit lukea tämän jo ennen kuin otat seurakuntaan yhteyttä hautajaisista sopiaksesi.

Haluamme rohkaista myös Vapahtajamme sanoilla:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.”

– Joh. 11:25–26

Hautaan siunaaminen

Sauvo-Karunan seurakunnassa vainaja siunataan Sauvon tai Karunan kirkossa. On toki myös mahdollista siunata haudalla. Muistotilaisuus on useimmiten seurakuntatalossa, mutta myös esim. vainajan kodissa muistotilaisuuden voi viettää.

Hautausajankohdat:

ensisijainen hautausaika oman seurakunnan jäsenelle lauantaina klo 10
toissijainen hautausaika oman seurakunnan jäsenelle lauantaina klo 13
hautausaika muille kuin Sauvo-Karunan seurakuntalaisille perjantaina klo 14 tai 15

Ulkopaikkakuntalaisen hautaan siunaamisesta veloitetaan kirkon vuokra 450 €.

Kirkkoherra, kanttori ja suntio pitävät kuukausittaisen viikonloppuvapaansa yleensä kuukauden kolmannen sunnuntain yhteydessä, usein jo perjantaista lähtien. Siinä viikonvaihteessa ei pääsääntöisesti toimiteta hautaan siunaamisia eikä muita kirkollisia toimituksia.

Keväällä ja kesällä 2017 hautauksia ei voida kirkkoherran ja kanttorin työjärjestelyjen vuoksi toimittaa huhtikuussa hiljaisena lauantaina 15.4., toukokuussa 19.-21.5 eikä kesäkuussa 16.-18.6..

Sanomakellot

Sanomakellot soitetaan klo 10 Sauvossa tai Karunassa arkipäivänä.

Tarkempia tietoja

Tällä sivulla on tietoja hautaan siunaamisen ja hautajaisten kulusta.

Oikealla olevista linkeistä saa tarkempia tietoja hautapaikoista, hautainhoidosta ja tilojen vuokrista.

Hautauskaava, virret ja Raamatun teksti

Siunaus toimitetaan voimassa olevan Toimitusten kirjan mukaan. Mikäli kukat lasketaan kirkossa, kirkossa lauletaan ainakin kolme virttä. Jos kukat lasketaan haudalla, kirkossa lauletaan ainakin kaksi virttä.

Lähiomaiset voivat valita siunaus- ja muistotilaisuuksien virret ja siunaustilaisuudessa luettavan Raamatun tekstin.

Virsiksi käyvät kaikki virsikirjan virret — lukuun ottamatta virttä 377, joka lauletaan haudalla tai ruumisauton lähtiessä. Lisäksi laulettaviksi käyvät Kirkollisten toimitusten laulut 825–829. Jos vainajalla on ollut jokin lempivirsi, sen laulaminen hautajaisissa on hyvin paikallaan.

Kukkien lasku

Kukat lasketaan sään salliessa mieluiten haudalla. Mikäli kukat lasketaan kirkossa, pitää tilaisuuteen valita yksi virsi enemmän kuin kaava edellyttää. Kirkossa kukat lasketaan mieluiten ennen varsinaista siunausta. Siunauksen jälkeen ne käydään hakemassa — joko kukin hakee omat kukkansa tai esim. suvun nuoriso huolehtii kaikista kukkalaitteista.

Jos kukat on laskettu jo kirkossa, haudalla voi useampi ihminen tuoda kukkansa yhtä aikaa.

Hautausmusiikkia

Virsien lisäksi siunaustilaisuudessa voi olla muutakin musiikkia. Virsikirjan ulkopuolisista musiikkitoiveista tulee sopia erikseen kanttorin kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin.

Kantajat, kantaminen ja hautaan laskeminen

Kantajia on yleensä kuusi. Yleensä he ovat miehiä, mutta myös naiset voivat kantaa arkkua. Arvokkain kantajan paikka on pääpuolessa sydämen puolella.

Kantajien tulee noin puoli tuntia ennen siunaamisen alkua kokoontua kantamaan arkku kirkkoon.

Suntio antaa käytännön ohjeita kantamisesta ja kutsuu kantajat, kun on aika viedä arkku ulos kirkosta. Yleensä arkku viedään kirkon ovelta kärryillä haudan luo, jossa kantajat ottavat sen jälleen liinojen varaan. Kannettaessa ja hautaan laskettaessa on tärkeää huolehtia siitä, että arkku pysyy suorassa.

Kun arkku on laskettu hautaan ja kantoliinat nostettu, ne kootaan vyyhdella ja annetaan suntiolle.

Arkun kantamista on mahdollista haluttaessa harjoitella seurakunnan koulutusarkulla. Tästä on hyvissä ajoin sovittava seurakuntamestarin kanssa.

Kukkien poistaminen haudalta

Omaisten tehtävänä on huolehtia kukat pois haudalta 15 päivän kuluessa hautauksesta. Sen jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne, ja seurakunta voi laskuttaa työstä kuolinpesää.

Muistotilaisuus

Kutsun saapua muistotilaisuuteen esittää joku vainajan lähisukulaisista haudalla lauletun virren jälkeen.

Muistotilaisuus alkaa saattoväen vastaanottamiselle, jonka yhteydessä saattajilla on mahdollisuus esittää lähiomaisille surunvalittelunsa.

Mikäli muistotilaisuudessa aterioidaan, lauletaan alkuun ruokarukoukseksi ruokavirsi. Tällöin muistohetki vietetään aterian ja kahvien välissä. Mikäli kyseessä on kahvitilaisuus, muistohetki vietetään ensimmäisten kupillisten jälkeen.

Muistohetki alkaa virrellä. Sitä seuraa adressien lukeminen, josta huolehtivat omaiset. Lukemiseen on hyvä osallistua ainakin kahden henkilön, joista toinen voi antaa valmiiksi avatun adressin lukijalle heti tämän saatua edellisen luetuksi. Toisen virren jälkeen on tilaisuus muistojen jakamiseen. Tarpeen mukaan puheenvuorojen välissä lauletaan virsiä tai on muuta ohjelmaa. Lopuksi pappi pitää päätösrukouksen. Muistohetkeen on siis valittava ainakin kolme virttä.

Muistohetken jälkeen muistotilaisuus jatkuu yhdessäololla.

Kuolleitten kiitos

Kuolleitten kiitos tarkoittaa juuri poisnukkuneiden muistamista seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa. Pääsääntöisesti heidät liitetään seuraavan sunnuntain messun esirukoukseen. Mikäli siunaaminen on sunnuntaina, kuolleitten kiitos voi olla jo aamun messussa.

Sielunhoito

Pappi ja diakoni ovat käytettävissänne tuntiessanne haluavanne keskustella läheisen kuoleman esiin nostamista tunteista ja käytännön asioistakin. Pappiin yhteys syntyy viimeistään siunauskeskustelussa, diakoniin voi ottaa yhteyden esim. puhelimitse.

Kerran vuodessa seurakunnassamme järjestetään sururyhmä, johon kutsu lähetetään edeltävän vuoden aikana omaisensa menettäneille.

Pyhäinpäivän messussa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet ja heille sytytetään kynttilä.

Hautaan siunaamisen kaava

[Alkusoitto]

[Virsi

Kukkien lasku]

Virsi

Alkusiunaus

♪S: Aamen.

Johdantosanat

Psalmi

Rukous

♪S: Aamen.

Raamatunluku ja puhe

Uskontunnustus

Siunaussanat

[Virsi]

Rukous

♪S: Aamen.

Isä meidän

Herran siunaus

♪S: Aamen.

Päätösmusiikki / Virsi

[Kukkien noutaminen]

Arkun kantaminen

[Rukous haudalla]

Hautaan laskeminen / jos tuhkataan tai haudataan muualla:

Autoon nostaminen

Kukkien lasku tai kukkien vieminen haudalle

Virsi “Sun haltuus rakas Isäni” (377; talvella kaksi säkeistöä)

 

[Hakasulkeissa] olevat kohdat toteutetaan tarvittaessa. ♪ tarkoittaa läsnä olevan seurakunnan laulamaa liturgista osaa.