Kirkollinen vihkiminen tai avioliiton kirkollinen siunaaminen tapahtuu yleensä kirkossa. Vihkimisen yhteydessä voi myös viettää ehtoollista.  Tilaisuudet eroavat toisistaan vain kysymysten sanamuodon suhteen, joten tämän sivun tiedot voi hyvin soveltaa myös avioliiton siunaamiseen.  
Siviilivihkiminen ja avioliiton siunaus on mahdollista toimittaa
samassa tilaisuudessa, jos se sopii siviilivihkijän aikatauluun.
 

Vihkipaikat ja -ajat

Sauvo-Karunan seurakunnassa vihkiminen on mahdollista sekä Sauvon että Karunan kirkossa. Pääsääntöisesti vihkimiset ovat lauantaisin myöhäisenä iltapäivänä, klo 15, 16 tai 17.

Kirkkojen varauksia otetaan vastaan oman seurakunnan jäseniltä noin puoli vuotta ennen aiottua vihkipäivää. Kesää 2019 koskevia varauksia ottaa Paimion seurakunta 1.9.2018 lähtien.

Kirkon vuokra vihkipareilta, joista kumpikaan ei asu vakituisesti Sauvossa, on 450 euroa vuonna 2018. Tulevan vuoden hinnoittelu päätetään syksyllä 2018.

Vuonna 2018 kuukauden 3. sunnuntaina edeltävänä lauantaina kirkollisia toimituksia pääsääntöisesti ei järjestetä henkilöstön vapaapäivien vuoksi. 

Vanhan kristillisen perinteen mukaan hiljaisella viikolla ei järjestetä ilojuhlia. Sitä noudattaen palmusunnuntain ja pääsiäisen välisenä aikana seurakunnassamme ei toimiteta vihkimisiä.
 

Rukoushetki samaa sukupuolta olevan avioparin kanssa

Piispainkokouksen ohjeen mukaan samaa sukupuolta olevaa paria ei vihitä kirkollisesti eikä heidän avioliittoaan siunata Toimitusten kirjan kaavaa käyttäen huolimatta 1.3.2017 voimaan tulleesta avioliittolain muutoksesta. Heidän ja heidän läheistensä kanssa on kuitenkin mahdollista viettää rukoushetki.

Rukoushetki vietetään pääsääntöisesti kodin siunaamisen kaavaan pohjautuvana.

Jos rukoushetki vietetään kirkossa, pappi johtaa sen alttarikaiteen ulkopuolelta, esim. lukupulpetista papin puvussa, ei siis jumalanpalvelusasussa.

 

Vihkikaava

Kirkkohäät ovat osa kirkon jumalanpalveluselämää, minkä tulee myös näkyä ja kuulua. Seurakunnan määrittelemät säännöt koskevat myös niitä vihkimisiä, joihin pappi ja/tai kanttori tulee muualta!

Vihkiminen toimitetaan Toimitusten kirjan kaavan mukaan. Vihkimiseen voi liittyä ehtoollisen vietto — tällöin toimitusta kutsutaan morsiusmessuksi.

Avioliiton siunaaminen noudattaa kuta kuinkin samaa kaavaa. Oleellinen ero on kysymysten sanamuodossa. 

Virret ja musiikki

Sauvon ja Karunan kirkoissa avioliittoon vihkimiseen kuuluu vähintään kaksi seurakunnan laulamaa virttä, joista toisen tulee olla Virsikirjan osastosta Avioliitto (238-241) tai  virsikirjaan sisältyvän liitteen Kirkolliset toimitukset - lauluja avioliiton solmiminen -osastosta (816-824). Toisen virren voi löytää esim. osastoista Kiitos ja ylistys (320-345), Koti ja perhe (464-471) tai Nuoret (504-517). Vaikka jonkin virren sanat näyttäisivät kovin oudoilta, siinä saattaa olla perin tuttu sävel!

Mikäli vihkitilaisuuteen tehdään käsiohjelma, siihen on hyvä laittaa virsien sanat, jotka löytyvät mm. kirkon verkkosivuilta

Muun musiikin tulee olla jumalanpalveluselämään ja kirkkotilaan sopivaa. Musiikista tulee neuvotella kanttorin kanssa.

Vihkimiseen mahdollisesti liitettävän yksinlaulun tulisi sisältyä Kirkkomusiikki-lehdessä julkaistuun listaan tai olla virsikirjasta tai jostakin kirkkomme piirissä yleisesti käytössä olevasta hengellisten laulujen kokoelmasta. Näiden listojen ulkopuolisten laulujen sopivuuden arvio seurakuntamme kanttori.

Laulut, joissa ei ole hengellistä sanomaa, sopivat paremmin häätilaisuuteen.

Vihkikeskustelu ja -harjoitus

Vihkiparin tulee sopia vihkikeskustelusta vihkijän kanssa hyvissä ajoin ennen häitä. Keskustelussa käydään läpi vihkitoimitus ja keskustellaan vihkiparin yhteisen elämän ajatuksista.

Mikäli papin ja/tai kanttorin toivotaan osallistuvan myös häätilaisuuteen, kutsu tulisi esittää viimeistään vihkikeskustelun yhteydessä.

Seurakunnassamme ei ole tapana pitää vihkiharjoitusta. Vihkikirkkoon voi tutustua esim. kuulutusten tai jonkin muun jumalanpalveluksen yhteydessä.