Kirkot ja seurakunnan muut tilat ovat ensi sijassa Sauvo-Karunan seurakunnan omaa toimintaa varten. Muusta käytöstä seurakunta perii niistä vuokraa, jonka suuruuden kirkkoneuvosto päättää vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvosto voi myös anomuksesta alentaa tilan vuokraa tai vapauttaa siitä kokonaan.

Kirkon vuokra vuonna 2018 on 450 euroa tilaisuudelta. Vuokraa ei peritä Sauvossa vakituisesti asuvien kirkollisista toimituksista eikä hautaan siunaamisesta myöskään, jos kyseessä on vainaja, jolle Sauvo-Karunan seurakunta on Hautaustoimilain perusteella velvollinen osoittamaan hautasijan.

Seurakuntatalojen vuokrat vuonna 2018:

  • SAUVON SEURAKUNTATALO
    • Iso sali + pieni sali + keittiö 240 € / 420 €
    • Iso sali + keittiö 180 € / 315 €
    • Pieni sali + keittiö 80 € / 140 €
    • Päiväkerhotila 80 € / 140 €
  • KARUNAN SEURAKUNTATALO 90 € / 160 €

Tilavuokrat peritään todellisen käytön mukaan, jos on käytetty useampaa tilaa kuin etukäteen on ilmoitettu. Tilojen käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan hyvissä ajoin vuokratarpeen muutoksista. Tilojen valmistelu aiemmin kuin edellispäivän toiminnan jälkeen edellyttää lupaa kirkkoherranvirastosta.

Tilavuokra peritään korotettuna, jos tilaisuus jatkuu vielä neljä tuntia ilmoitetun alkamisajan jälkeen ja muistotilaisuus vielä viisi tuntia hautaan siunaamisen alkamisen jälkeen. Korotus on 1/3 vuokrasta jokaiselta alkavalta tunnilta.

Jos vainaja ei kuollessaan ollut kristillisen kirkon jäsen, seurakuntatalon vuokra peritään kalliimman vaihtoehdon mukaan.

Tilojen varaukset tehdään kirkkoherranviraston kautta. Joissakin tapauksissa tilavaraus edellyttää kirkkoherran päätöstä tai seurakunnan jonkun muun viranhaltijan valmistelua. Tilojen käytössä etusija on seurakunnan omalla toiminnalla.