Paimion kirkkoherranvirasto hoitaa 1.1.2019 liittyneen Sauvo-Karunan kirkonkirjojen lisäksi myös aiempien Sauvon ja Karunan seurakuntien kirkonkirjoja ja antaa niihin perustuvia virkatodistuksia.

Virkatodistukset ovat pääsääntöisesti maksullisia, ja Kirkkohallitus määrää maksujen perusteet. Itseään koskevan ns. elää-virkatodistuksen, joka on tulostettavissa Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä, saa maksutta, jos sen käy kirkkoherranvirastosta itse noutamassa.

Virkatodistusta tilattaessa on ilmoitettava, mihin tarkoitukseen se tulee. Viranomaisasioihin (passi, ajokortti jne.) virkatodistusta ei nykyään tarvitse, koska viranomaiset saavat tarvittavat tiedot suoraan Väestötietojärjestelmästä.

Yleisin virkatodistuksen tarve on sukuselvitys perunkirjoitusta varten, sehän tarvitaan jokaisesta rekisteristä, jossa henkilö on 15 vuotta täytettyään ollut kirjoilla. Kirkon jäsenet voidaan 1960-luvun alkupuolelta lähtien jäljittää seurakunnittain sukunimen perusteella. Sitä aiemmalta ajalta on tiedettävä, milloin henkilö on tullut seurakuntaan (muuttanut tai kastettu) tai milloin hän on poistunut seurakunnasta (muuttanut, kuollut tai eronnut kirkosta), jotta voi päästä kerran 10 vuodessa kirjoitettujen kirkonkirjojen tarvittavalle sivulle. Kirkonkirjat näet oli järjestetty kylien mukaan ja kylissä talojen nimien mukaan.

Virkatodistuksen voi tilata oheisella lomakkeella, puhelimitse (044 7373 500), sähköpostitse (paimio.srk@evl.fi) tai muuten kirjallisesti.