Kasvatus

Jumalan viisauden avulla kasvatamme Hänen perheväkeään kaikissa elämänvaiheissa elämään pyhien kansana, todistamaan Vapahtajasta teoin ja sanoin, rakentamaan yhteyttä toisiin kristittyihin Jumalan luomassa maailmassa sekä hakemaan kaikkeen voimaa Jumalan läsnäolosta sanassa ja sakramenteissa.
 

Kaste- ja lähetyskäskyn toteuttaminen:
- Kasteopetus
- Perheiden kasvatusta tukeva toiminta
- Perheiden kohtaaminen ja tukeminen
- Kasvaminen kristittynä lapsesta aikuisuuteen
- Mahdollisuus hengelliseen ja henkiseen kasvuun
- Tutustuminen itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä
- Kristillisen uskon perusasioiden opettaminen
- Seurakuntayhteyteen rohkaiseminen
Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsityö, nuorisotyö, rippikoulu, perhe- ja aikuistyö, partio sekä lähetystyö.

Omaan elämäntilanteeseesi sopivaa toimintaa voit löytää Osallistu- alasivuston linkeistä.