Seurakuntaliitos vaikuttaa jo

Sauvo-Karunan seurakunta liittyy 1.1.2019 Paimion seurakuntaan. Marraskuussa pidettävät vaalit ovat nykyisten seurakuntien yhteiset, sillä niissä valitaan aiempaa laajemman seurakunnan kirkkovaltuusto. Vuotta 2019 koskevia varauksia ottaa jo 1.9.2018 lähtien vastaan Paimion seurakunta, joka myös päättää esim. tilojen hinnoittelun vuodelle 2019.

Sunnuntaina 18. marraskuuta toimitettavissa vaaleissa äänioikeutettuja ovat henkilöt, jotka ovat syntyneet viimeistään 18.11.2002 ja ovat 15.8.2018 olleet läsnäolevia jäseniä Sauvo-Karunan tai Paimion seurakunnassa. 

Sauvo-Karunan seurakunnan jäseninä 15.8.2018 olleiden äänestyspaikka on Sauvon kirkko. Vaalitoimitus alkaa välittömästi messun jälkeen eli klo 11 ja päättyy klo 20.

Nykyisen Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto päättävät kaikki uuden seurakunnan hinnoittelut vuodelle 2019. Hinnoittelupäätöksiäkin on kuitenkin valmisteltu ohjausryhmässä, jossa on kummankin seurakunnan edustus.

Paimion seurakunnassa on käytössä ajanhallinta- ja varausjärjestelmä, jonka kautta tehdään kaikki vuotta 2019 koskevat henkilöstö- ja tilavaraukset. Sauvo-Karunan kirkkoherranvirasto ottaa siis vastaan enää vain loppuvuotta 2018 koskevia varauksia. Vuotta 2019 koskevia vihkivarauksia Paimion seurakunta on ottanut vastaan 1.9.2018 lähtien.