Tietosuoja-asetus ja seurakunta

Seurakunnalla on useita henkilörekisterejä, Sauvo-Karunassa kaikkiaan 12 erilaista. Niiden tietosuojaselosteet on julkaistu 24.5.2018 omalla alasivullaan pdf-tiedostoina. Kaikkia seurakunnan kokoamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuojamääräysten mukaisesti.

Tietojen tarkistamisen pyynnöt ovat toistaiseksi mahdollisia vain kirkkoherranvirastossa käymällä ja täyttämällä asianomainen lomake. Tietojen tarkistusta pyytävän on todistettava henkilöllisyytensä.

 

Seurakuntaliitos vaikuttaa jo

Sauvo-Karunan seurakunta liittyy 1.1.2019 Paimion seurakuntaan. Marraskuussa pidettävät vaalit ovat nykyisten seurakuntien yhteiset, sillä niissä valitaan aiempaa laajemman seurakunnan kirkkovaltuusto. Vuotta 2019 koskevia varauksia ottaa jo 1.9.2018 lähtien vastaan Paimion seurakunta, joka myös päättää esim. tilojen hinnoittelun vuodelle 2019.

Paimion kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta, jossa on jäseniä myös Sauvo-Karunan seurakunnasta. Äänioikeutettujen luettelot ovat  3. ja 4.9. kirkkoherranvirastoissa nähtävillä oman äänioikeutensa tarkistamista varten. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat henkilöt, jotka ovat syntyneet viimeistään 18.11.2002 ja ovat 15.8.2018 olleet läsnäolevia jäseniä Sauvo-Karunan tai Paimion seurakunnassa. 

Äänioikeutetut voivat muodostaa valitsijayhdistyksiä, jotka asettavat täysi-ikäisiä konfirmoituja Sauvo-Karunan tai Paimion seurakunnan jäseniä ehdolle valittavaan kirkkovaltuustoon. Valitsijayhdistysten perustamisen takaraja on maanantai 17.9.2018.

Nykyisen Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto päättävät kaikki uuden seurakunnan hinnoittelut vuodelle 2019. Hinnoittelupäätöksiäkin on kuitenkin valmisteltu ohjausryhmässä, jossa on kummankin seurakunnan edustus.

Paimion seurakunnassa on käytössä ajanhallinta- ja varausjärjestelmä, jonka kautta tehdään kaikki vuotta 2019 koskevat henkilöstö- ja tilavaraukset. Sauvo-Karunan kirkkoherranvirasto ottaa siis vastaan enää vain loppuvuotta 2018 koskevia varauksia. Vuotta 2019 koskevia vihkivarauksia Paimion seurakunta ryhtyy ottamaan vastaan 1.9.2018.