Rippikouluvuoden aikana luetaan Markuksen evankeliumi. Jokaisen rippikoulupyhän yhteydessä tarkistetaan, että siihen luettavaksi annetut luvut on luettu. Tarkistustehtävät tulevat tähän jälkikäteen, ja rippikoulukerrasta pois olleet toimittavat käsin kirjoitetut vastaukset kirkkoherralle viimeistään seuraavan rippikoulukerran alusviikolla.

Jako

Markuksen evankeliumin 16 lukua jakautuvat rippikoulupyhien välille seuraavasti (päivämäärä, johon mennessä kyseiset luvut luettava):

23.10. luvut 1-3

22.1. luvut 4-6

5.2. luvut 7-8

5.3. luvut 9-11

2.4. luvut 12-14

25.5. luvut 15-16

Tarkistuskysymykset

Luvut 1-3

1. Mitä evankelista Markus kertoo Jeesuksen syntymästä?

2. Missä Jeesus aloitti evankeliumin julistamisen?

3. Mitä yhteistä oli neljällä varhaisimmalla opetuslapsella (Simon ja Andrea, Jaakob ja Johannes)?

4. Miksi fariseukset pahastuivat tähkäpäiden katkomisesta ja sairaan parantamisesta sapattina?

5. Keitä Jeesus pitää oikeina omaisinaan?

Luvut 4-6

1. Mihin asioihin Jeesus vertaa Jumalan valtakuntaa Markuksen evankeliumin luvussa 4?

2. Mikä osoittaa, että Gerasan alueen (5:1–20) asukkaat eivät olleet juutalaisia? Vastaus löytyy erityisesti jakeista 11–14 sekä jakeen 12 viitteestä 3. Mooseksen kirjaan.

3. Miksi verenvuototaudista kärsinyt nainen kosketti Jeesuksen viittaa? (5:25–34)

4. Mitä kieltä Jeesus puhui Jairoksen tyttärelle? (5:21–24, 35–43)

5. Luvussa 5 on kolme parantamiskertomusta. Haluaako Jeesus hyödyntää parantumisia julkisen maineensa lisäämiseen? Perustele vastauksesi.

6. Miksi Jeesus piti tarpeellisena ruokkia viisituhatta miestä? (6:30–44)

Luvut 7-8

1. Miksi se, mikä tulee suusta ulos, saastuttaa ihmisen?

2. Miksi Jeesus tuskastuu siihen, että opetuslapset valittavat, ettei heillä ole leipää?

3. Miten opetuslapset suhtautuivat siihen, että Jeesus kertoi edessään olevasta kärsimisestään ja kuolemastaan? Miten Jeesus puolestaan reagoi siihen?

Luvut 9-11

1. Mitä Jeesus opetti
A) uskosta
B) lapsista
C) rikkauksista
D) palvelemisesta
E) avioliitosta?

2. Mitä tarkoittaa sana "Hoosianna"?

Rippikoulussa annetaan Markuksen evankeliumin lukemisen lisäksi muitakin kotitehtäviä, jotka tarkastetaan seuraavalla rippikoulukerralla.

Osa kotitehtävistä edellyttä kotona käsin kirjoittamista (koneella kirjoitetuja ei oteta vastaan), osa tarkistetaan kokoontumisessa.

Alla on muistilistaksi jo annetut kotitehtävät. Päivä viittaa aina siihen rippikoulukokoontumiseen, jossa kyseinen tehtävä tarkastetaan. Jos et pääse johonkin kokoontumiseen, kotitehtäväsi tarkastaan seuraavalla kerralla tai erikseen sovittavalla tavalla.

23.10.2016

Opettele Uuden testamentin kirjojen nimet, järjestys ja lyhenteet.

22.1.2017

Opettele Uuden testamentin kirjojen nimet, järjestys ja lyhenteet.

Mieti kymmenen elävän elämän tilannetta, joissa voit toimia Jumalan käskyissään (rakkauden kaksoiskäsky ja 10 käskyä) ilmaiseman tahdon mukaan tai sitä vastaan. Kirjoita ainakin viisi tilanteista lyhyiksi, muutaman lauseen kuvauksiksi, joista ilmenee myös, minkä käskyn valossa olet tilannetta tarkastellut.

5.2.2017

Selvitä ja kirjoita erilliselle paperille Sauvo-Karunan seurakunnan, arkkihiippakunnan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivujen (sauvo-karunanseurakunta.fi; arkkihiippakunta.fi; evl.fi) avulla:
1. Mihin hiippakuntaan ja mihin rovastikuntaan Sauvo-Karunan seurakunta kuuluu?
2. Kuka on seurakunnastamme vastaava piispa?
3. Montako jäsentä on seurakuntamme kirkkovaltuustossa?
4. Entä montako kirkkoneuvostossa?
5. Montako vakituista työntekijää seurakunnassamme on?
6. Mitä he tekevät?
7. Keitä he ovat?
8. Missä arkkihiippakunnalla on ystävyyskirkko?
9. Mikä on hiippakunta ja mikä rovastikunta?

5.3.2017

Vastaa seuraavaan tehtävään lähettämällä tekstiviesti kirkkoherran virkapuhelimeen 0447735881. Laita vastauksesi ensimmäiseksi sanaksi oma etunimesi.

Luokallesi on tullut uusi oppilas. Hän on kotoisin Libanonista ja on muslimi. Hän on kiinnostunut suomalaisesta kulttuurista ja ihmisistä. Libanonissa uskonnosta keskusteleminen on tavallista. Hän ihmettelee, kuinka ihmiset voivat kuulua kirkkoon eivätkä kuitenkaan käy siellä ollenkaan. Heidän perheensä käy moskeijassa aina perjantaisin ja rukoilee päivittäin viidesti. Poika haluaa tietää kristinuskosta ja lähettää sinulle alla olevan tekstiviestin. Vastaa siihen tekstiviestillä, siis lähettämällä se kirkkoherran virkapuhelimeen alun ohjeen mukaan.

"Moi! Kerro mulle mitä kristinusko"


 

Jos olet poissa rippikoulupyhästä, korvaat poissaolosi rästitehtävillä, joiden avulla käyt läpi kyseisellä kerralla opitun aineiston. Lisäksi Sinun on luonnollisesti tehtävä yllä annetut Markuksen evankeliumin lukemiseen liittyvät tehtävät ja muut kotitehtävät.

Rästitehtävät tulee toimittaa kirkkoherralle viimeistään seuraavaa rippikoulupyhää edeltävällä viikolla käsinkirjoitettuina.

Tässä päivämäärä viittaa aina rippikoulukertaan, jolloin asiat on käyty läpi.

Syysleiri

Raamattu
I     Kirjoita rippikoulusta saamasi Raamatun etulehdelle nimesi
II    Lue Raamattusi etulehdiltä Raamatun olemuksesta, synnystä ja sisällöstä. Huomioi myös kuvat!
III    Tutustu Raamattusi loppulehdillä olevaan aikajanaan.
IV    Opettele Vanhan ja Uuden testamentin sisällysluetteloista Raamatun kirjojen nimet ja lyhenteet.
V    Vastaa seuraaviin kysymyksiin kirjallisesti:
1.     Millä kielillä Raamattu on alunperin kirjoitettu?
2.     Kuka on varhaisin historiallisesti ajoitettavissa oleva Raamatun henkilö? Milloin hän eli?
3.     Kuinka kauan sitten Mooses johti Israelin kansan Egyptistä kohti Luvattua maata?
4.     Kuinka kauan sitten hallitsivat Israelin ensimmäiset kuninkaat Saul, Daavid ja Salomon?
5.     Milloin juutalaiset olivat pakkosiirtolaisuudessa?
6.     Mistä ajanjaksosta Uusi testamentti kertoo?
7.    Jeesuksen äidinkieli ja toimintakieli oli aramea. Mitä evankeliumin kirjoittajien piti tehdä Jeesuksen puheille kirjoittaessaan niitä evankeliumeihin?
8.     Varhaisin evankeliumi on kirjoitettu n. vuonna 70 eli runsaat 35 vuotta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Miksi arvelet tuolloin suullista perimätietoa kirjoitetun muistiin?
Jumalanpalvelusvalmistelu
1.  Selvitä evl.fi-sivujen avulla, mistä jumalanpalveluksessa on kyse.
2.  Mihin jaksoihin kirkkovuosi jakaantuu?
3. Montako raamatuntekstiä tavallisessa jumalanpalveluksessa luetaan?
4. Mitä seurakuntalainen voi tehdä jumalanpalveluksessa? Millä tavalla hän voi avustaa? Keksi!
5. Lue 2.10.2016 vietetyn Mikkelinpäivän lukukappaleet ja evankeliumi ja laadi niiden pohjalta päivän rukous, jossa on Jumalan puhuttelu, kiitos, pyyntö ja lopetus. Rukouksen on oltava oma, netistä ei saa kopioida.

Sakramentit
Lue Raamatusta Matteus 28:18-20, Room. 6:3-11 ja 1 Kor 11:23-25
Lue katekismuksen sakramentteja käsittelevät luvut  ja vastaa niiden perusteella seuraaviin kysymyksiin kirjallisesi. 
1) Mitä sakramentit ovat?
2) Mikä tekee pyhästä toimituksesta sakramentin eli mitkä osat kuuluvat sakramenttiin?
3) Mitä hyötyä sakramenteista on?
4) Mitä kasteessa tapahtuu? (sisällöllisesti)
5) Mitä kristitty saa ehtoollisessa?
6) Kuka on kelvollinen ehtoolliselle? Kuinka usein ehtoollisella voi käydä?
7) Miten kaste pidetään voimassa?
8) Mikä merkitys uskolla on sakramenttien yhteydessä?
Lue virsi 221
9) Etsi virsikirjasta kastevirret ja kirjoita niiden numerot. Mitkä muut virret sopivat mielestäsi kastetilaisuuteen?

23.10.2017

Jumalan tahto
Käytettävissäsi on Raamattu, 10 käskyä ja Katekismus. 
B1. Lue 2 Moos. 20:1–17, 5. Moos. 5:6–21; Luuk. 10:25–28; Matt. 5:17–48 sekä Katekismuksen kohdat 1–11 (s. 8–31)
B2. Mitkä ovat Jumalan lain tehtävät (2 tai 3 asiaa)?
B3. Miten kuuluu käsky, joka tiivistetysti sanoo kymmenen käskyn sisällön? Miksi sitä kutsutaan?
B4. Anna jokaiseen käskyyn käytännön esimerkki, miten voit noudattaa Jumalan lakia juuri sen käskyn osalta

22.1.2017

Pyhä Henki, Kirkko

1) Lue Joh. 16:7-15 ja kirjoita listaan kahdeksan asiaa, jotka Jeesus siinä kertoo Pyhästä Hengestä

2) Lue 1 Moos. 1:2 ja kirjoita, mitä se kertoo Pyhästä Hengestä.

3) Lue Joh. 3:5-8 ja kirjoita, mitä Jeesus siinä kertoo Pyhän Hengen toiminnasta ja ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa Pyhään Henkeen.

4) Lue tai laula virret 125, 35:3 ja 104:5

5) Lue Ap.t. 2:1-11 (siis: Apostolien teot) ja kirjoita, mitä Pyhään Henkeen liittyvää siinä tapahtuu.

6) Mikä syntyi Ap.t. 2:1-11 kertomassa tapahtumassa?

7) Lue Ap.t. 2:42-47 ja listaa 10 asiaa, jotka siinä kerrotaan alkuseurakunnasta. Kirjoita, millä nimillä listaamasi asiat nykyään tunnetaan. Mieti ja merkitse, mitkä niistä edellyttävät yhteisön ja mitä voi yhteisön lisäksi harjoittaa yksin.

8) Mitä edellisessä tehtävässä tekemäsi kertoo yhteisön (seurakunta, kirkko) tarpeellisuudesta kristityn elämälle?

9) Lue katekismuksesta kohdat, jotka käsittelevät Pyhää Henkeä ja Kirkkoa.   

5.2.2017

Sovi diakoni Leena Hyvösen kanssa diakoniaan tutustumisesta ja Yhteisvastuukeräykseen osallistumisesta. Leena Hyvönen ilmoittaa kirkkoherralla, kun olet tutustumisen ja Yhteisvastuukeräyksen hoitanut.