Sauvo-Karunan seurakunta kutsuu elo-syyskuussa rippikoulua aloittamaan seuraavana vuonna 15 vuotta täyttävät jäsenensä. Rippikoulu on avoin myös seurakuntaan kuulumattomille samanikäisille, mutta he eivät saa erillistä kutsukirjettä.

Vuoden 2018 rippikoulu alkaa sunnuntaina 27.8.2017 klo 10 Sauvon kirkossa vietettävällä perheen sunnuntain messulla ja sitä seuraavalla informaatio- ja ilmoittautumistilaisuudella.

Rippikoulua syksystä alkukesään

Sauvo-Karunan seurakunnan rippikoulu koostuu useasta osioista:
* rippikoulupyhät
* syysleiri
* kesän rippileiri
* seurakuntayhteys

Rippikoulupyhät ovat yleensä sunnuntaipäiviä, mutta toukokuussa helatorstai. Ohjelma alkaa yleensä kokoontumisella Sauvon kirkkoon klo  9.45 ja päättyy klo 16 mennessä.

Rippikoulun syysleirille lähdemme perjantaina illansuussa ja leiriviikonloppu päättyy seurakunnan ja leiriläisten yhteiseen messuun sunnuntaina Sauvon kirkossa, jos leiripaikka on niin lähellä Sauvoa, että messuun osallistuminen on mahdollista.

Rippikoulupyhien messuosuuteen sekä lyhyempiin yhteisiin tapaamisiin esim. nuorteniltoihin osallistuvat kaikki rippikoululaiset yhdessä. Yhteiselle lounaalle ovat myös muulla rippikoulunsa käyvät nuoret tervetulleita.

Kesän 2018 rippileiri on  juhannusviikolla maanantaista torstaihin Taivassalon Tippsundissa. Se alkaa maanantaiaamuna Sauvon seurakuntatalossa konfirmaatioalbojen sovituksella ja päättyy tosrtaina iltapäivällä konfirmaatioharjoitukseen.

Kesän 2018 konfirmaation ajankohta päätetään vasta syksyllä 2017, koska leiriosuus on juhannusviikolla. Konfirmaatioaamuna konfirmoitavat kokoontuvat kirkkoon jo klo 9.00.

Seurakuntayhteys

Rippikoulusta merkittävä osa on seurakunnan toimintaan osallistumista.

Sen lisäksi, että koko ryhmä osallistuu yhdessä messuun joka rippikoulupyhä, osallistuvat rippikoululaiset esim. seurakunnan nuortentoimintaan ja joihinkin muihin tapahtumiin.

Esim. Yhden merkinnän seurakunnan toimintaan osallistumisesta saa kirkkovaltuuston kokouksen seuraamisesta.

Seurakuntayhteyteen kuuluu Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen listakeräyksellä, joka hoidetaan helmikuussa rippikoulusunnuntain yhteydessä pareittain tai kolmen nuoren ryhmissä.

Muualla rippikoulun käyntiä suunnittelevien tulee huolehtia siitä, että he käyvät seurakuntayhteysjakson ajoissa.

Maksut

Sauvo-Karunan seurakunnan rippikoulu on maksuton sauvolaisille nuorille. Sauvo-Karunan seurakunta voi tukea taloudellisesti nuoren rippikoulun käymistä muualla vain erityistapauksissa, joista kirkkoherra antaa kysyttäessä tietoa.

Vapaaehtoisuus ja poissaolot

Rippikoulu on vapaaehtoinen. Jos haluat käydä sen, toivomme sinun sitoutuvan rippikouluun niin, että poissaoloja tulisi mahdollisimman vähän. Jos joudut olemaan poissa, ilmoitathan siitä etukäteen. Poissaolot on korvattava.

Ulkoläksyt

Rippikoulun aikana opetellaan seuraavat ulkoläksyt:
    Uskontunnustus
    Isä meidän –rukous
    Herran siunaus
    Kymmenen käskyä
    Pienoisevankeliumi
    Kaste- ja lähetyskäsky

Ulkoläksyt saat erillisellä paperilla opettelua varten.

Ulkoläksyt tulee suorittaa viimeiseen rippikoulusunnuntaihin mennessä nuorisotyönohjaajalle.

Oppimisedellytysten huomioiminen

Jos sinulla on esimerkiksi oppimiseen liittyviä vaikeuksia, tule rohkeasti kertomaan.

Yritämme soveltaa opetusta niin, että jokainen voisi oppia omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Pyrimme asettamaan jokaisen rippikoululaisen tavoitteet suhteessa häneen itseensä, vertailematta muihin. Jokainen saa siis käydä rippikoulua omien kykyjensä mukaan. Ulkoläksyjä saa suorittaa kahden kesken tai kirjallisena.

Muutenkaan rippikoulua ei kannata suotta jännittää. Puhumalla ja kysymällä asiat yleensä selviävät. Rippikoulu on ainutkertainen kokemus ja toivomme sinulta rohkeutta heittäytyä mukaan avoimesti ja täysillä.

Tälle sivulle tulee myös jokaisen rippikoulusunnuntain jälkeen tiedot kotitehtävistä.

Rippikoulu muualla

Rippikoulu on mahdollista suorittaa myös muualla kuin omassa seurakunnassa.
Voit ilmoittautua myös oman seurakunnan rippikouluun siltä varalta, että et pääse haluamaasi rippikouluun muualla.

Joka tapauksessa rippikouluun kuuluu seurakuntayhteysjakso kotiseurakunnassa.
Muualla rippikoulun käymiseen tarvittavan virkatodistuksen saat sitten, kun olet suorittanut seurakuntayhteysjakson.

Meillä seurakuntayhteysjaksoon kuuluvat:
* rippikoulujen aloitusjumalanpalvelus ja informaatiotilaisuus
* osallistumiset kaikkien rippikoulusunnuntaiden ja -pyhien jumalanpalveluksiin
jos muualla käytävän rippikoulun konfirmaatio on ennen kesäkuun alkua, on käytävä rippikoulusunnuntaiden jumalanpalvelusten määrää vastaavassa määrässä jumalanpalveluksia; sama soveltamisohje koskee seuraavaa kohtaa; osa korvaavista jumalanpalveluksista voi olla muussa seurakunnassa
* osallistuminen muuhun seurakunnan toimintaan (esim. nuortenillat) samassa määrin kuin oman seurakunnan rippikoululaisilta edellytetään
* oman seurakunnan diakoniaan tutustuminen ja Yhteisvastuukeräys
- kätevintä suorittaa helmikuun rippikoulusunnuntaina; tästä merkinnän antaa diakoniatyöntekijä

Jos rippikoulu käydään toisessa paikallisseurakunnassa, voidaan osa näistä suorittaa siellä.  

Rippikoulun järjestäjä antaa mahdollisesti oman listansa kotiseurakunnassa suoritettavista tehtävistä. Siinä tapauksessa kenties otat samoista tilaisuuksista merkinnät kahteen lappuun. Kirkkoherra antaa tarvittaessa lisäohjeita eri suunnitelmien yhteensovittamisesta.

Seurakuntayhteysjakson suorittamisesta annetaan todistus vietäväksi rippikouluun.
Muualla suoritettavaa rippikoulua varten tarvittavan virkatodistuksen saa samalla.

Sauvo-Karunan seurakunta ei tue muualle rippikouluun meneviä seurakuntalaisia taloudellisesti. He saavat toki halutessaan osallistua rippikoulusunnuntaiden lounaalle. He voivat myös pyytää rippikouluraamatun seurakunnasta.

Piispainkokouksen ohjeet järjestön  rippikoulua varten seurakuntayhteyden toteuttamisesta:

Rippikoulun keskeisenä tehtävänä on ohjata nuoria seurakunnan yhteydessä elämiseen. Tämä edellyttää järjestöiltä erityistä suunnittelua, koska osallistujat tulevat eri seurakunnista ja eri puolilta maata / maailmaa. Rippikoulusuunnitelmassa on seurakuntayhteyskokonaisuuteen varattu 8-16 tuntia. Tavoitteena on, että nuori tuntee seurakunnan ja kirkon toimintaa ja elää seurakuntayhteydessä. Seurakuntayhteyskokonaisuuden aikana osallistutaan jumalanpalveluksiin, seurakunnan toimintaan ja erilaisiin hankkeisiin sekä tutustutaan kirkkoon ja seurakunnan tiloihin. On tärkeää, että nuorelle syntyy yhteys seurakuntaan, sen elämään ja toimintaan, työntekijöihin ja luottamushenkilöihin sekä muihin vastuunkantajiin.

Seurakuntayhteyskokonaisuuden järjestäminen on paikallisseurakunnan tehtävä. Seurakuntayhteyden hyvä toteuttaminen nuoren kannalta edellyttää järjestön ja paikallisseurakunnan yhteistyötä. Järjestön tehtävänä on kehottaa rippikouluun ilmoittautuneita välittömästi ottamaan yhteys oman kotiseurakuntansa kirkkoherranvirastoon. Tästä syystä järjestön rippikouluun on ilmoittauduttava hyvissä ajoin. Kun järjestön rippikouluun lähtijälle annetaan todistus rippikoulun käymistä varten toisessa seurakunnassa, siihen merkitään, miten seurakuntayhteyskokonaisuus toteutuu. Yhdessä seurakuntien kanssa järjestö huolehtii, että nuoren rippikouluaika kestää vähintään puoli vuotta. 

Tavoitteena on, että nuori rippikoulun jälkeen voi osallistua kotiseurakunnan toimintaan ja kasvaa seurakunnan yhteydessä Kristuksen opetuslapsena. Järjestöjen rippikouluissa tulee rohkaista nuorta tällaiseen seurakuntayhteyteen. Myös järjestön toiminnassa toteutuu osaltaan seurakuntayhteys. Konfirmaation jälkeen järjestön rippikoulusta vastaava pappi tai lehtori huolehtii siitä, että rippikoulun käymisestä ja konfirmaatiosta ilmoitetaan nuoren kotiseurakuntaan.

Ota yhteyttä

Hannele  Airola
Nuorisotyönohjaaja, ma.