1/2017 (10.1.2017)

Asiat

§§ 1–13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Talouspäällikön katsaus

Vaalikelpoisuuden lakkaaminen

Vuokralaisen kirje

Caruna Oyj:n lupapyynnöt

Vapautus Sauvon seurakuntatalon vuokrasta

Aurinkoenergia

Sähkönhankinta 2017-2020

Muutoksenhaku

2/2017 (29.1.2017)

Asiat

§§ 14–27

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Kirkkoneuvoston kutsutapa ja aikaraja

Kirkkoneuvoston työsuunnitelma ja koulutus

Kirkkoneuvoston tehtävienjako

Kukkienlaskijat

Talouden ja hallinnon tarkastus

Kesätyöntekijöiden rekrytointi

Monitoimilaitteen vaihto

Lausunto rovastikuntajaon muutoksesta

Sitoumus Kirkkohallitukselle / Status

Muutoksenhaku

3/2017 (2.3.2017)

Asiat

§§ 28–40

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Talouspäällikön katsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Taloussääntö

Seurakunnan strategian tarkastelu

Tapulin katon tervaus

Kirkkopäivät ja niiden yhteydessä olevat tapahtumat

Kemiönsaaren musiikkijuhlien anomus

Avioliittolain muutosten vaikutukset

Muutoksenhaku

4/2017 (30.3.2017)

Asiat

§§ 42-57

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

 

57

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Talouspäällikön katsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Tapulin katon tervaus

Kirkkopäivät ja niiden yhteydessä olevat tapahtumat

Nuorisotyönohjaajan määräaikaisuuden jatkaminen

Seurakuntamestarin vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika

Puhelinpäivystyskorvaus

Vuosilomasuunitelma

Laskujen kierto

Edustajan nimeäminen Sauvon kunnan laajaa hyvinvointikertomusta valmistelevaan työryhmään

Muutoksenhaku

5/2017 (4.4.2017)

Asiat

§§ 58-65

58

59

60

61

62

63

64

65

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Nuorisotyönohjaajan määräaikaisuuden jatkaminen

Muutoksenhaku

6/2017 (27.4.2017)

Asiat

§§ 66-75

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Nuorten tulevaisuusseminaarin ”Kirkko 2025” edustajien valinta

Talouspäällikön katsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Vuosilomasuunnitelma

Ylimääräinen piispantarkastus

Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen

Muutoksenhaku

7/2017 (8.5.2017)

Asiat

§§ 78-86

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Anomus vapautua Karunan kirkon vuokrasta

Karunan hautausmaan jätehuolto

Ylimääräisen piispantarkastuksen edellyttämiä toimenpiteitä

Talouspäällikön vuosilomasuunnitelma

Muutoksenhaku

8/2017 (31.5.2017)

Asiat

§§ 88–105

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Talouspäällikön katsaus

Vuoden 2016 tilinpäätös

Seurakunnan tulevaisuus

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostosta Paimion seurakunnnan kanssa

Talouspäällikön viran lakkauttaminen

Taloussääntö

Laina käyttötalouden kulujen kattamiseksi

Saaritontin myynti

Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma kesä-joulukuulle 2017

Kausityöntekijän vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika

Muutoksenhaku

9/2017 (8.6.2017)

Asiat

§§ 104–111

104

105

106

107

108

109

110

111

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Vuoden 2016 tilinpäätös

Saaritontin myynti

Muutoksenhaku

10/2017 (20.-21.6.2017)

Asiat

§§ 112–117

112

113

114

115

116

117

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tasekirjan korjaukset

Muutoksenhaku

11/2017 28.6.

Asiat

§§ 118–129

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Talouspäällikön katsaus

Tilintarkastusmuistio ja -kertomus

Seurakuntatalouden liitos

Liitosneuvottelujen ohjausryhmä

Saaritontin kauppakirja

Kuuleminen naapurin rakennushankkeessa

Muutoksenhaku

12/2017 (3.8.2017)

Asiat

§§ 130–140

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Talouspäällikön katsaus

Kesän ja syksyn 2017 toiminta

Seurakuntaliitosneuvottelut

Rippikoulusuunnitelma 2018 ja rippikoulun runkosuunnitelma 2018-2020

Talouspäällikön irtisanominen

Kirjurin digiaineiston tarkastaminen

Caruna Oyj:n lupapyyntö

Muutoksenhaku

 

13/2017 (7.9.2017)

Asiat

§§ 141–156

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

Kokouksen avaus

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen työjärjestys

Tiedoksi

Vuoden 2018 veroprosentti

Arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijoiden valinta

Lausunto kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista

Seurakunnan yhdistymisprosessi

Saaritontin kauppa

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Opintomatka-avustusanomus

Seurakuntatalon siivoussopimuksen jatkaminen

Lupa hautamuistomerkkiin

Seurakunnan tilojen ulkopuolinen käyttö

Muutoksenhaku