Hautapaikka

Hautapaikka luovutetaan kuolintapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa hautaoikeus myös vainajan omaisille (KL 17:2).

Sauvon ja Karunan hautausmailta voi paikkakuntalaiselle vainajalle lunastaa hautapaikan 25 tai 50 vuodeksi. Hautapaikka luovutetaan vain kuolintapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa hautaoikeus myös vainajan omaisille (KL 17:2). Kerralla voi lunastaa vain kahden arkkuhautauksen hautapaikat, mikä useilla hautausmaiden alueilla tarkoittaa ns. syvähautaa. Haudan lunastuksen tulee olla voimassa vähintään niin kauan kuin haudan tulee terveyssäännösten mukaan olla koskemattoma – arkkuhautauksessa 15 vuotta, uurnahautauksessa yhden vuoden. Paimiossa sijaitsevalla tunnustuksettomalla hauta-alueella lunastusajat ovat 15 ja 30 vuotta.

Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain 25 vuoden hautapaikkoja Sauvon ja Karunan hautausmailta. Tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä muiden kuin paikkakuntalaisten osalta määrää Paimion seurakunta.
Kun olemassa olevan haudan hallinta-aikaa tulee hautaamisen yhteydessä jatkaa, on samalla kertaa maksettava voimassa oleva paikkakuntalaisen tai ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksu haudan jokaisesta hautapaikasta sen mukaan, aiheutuuko hallinta-ajan jatkaminen paikkakuntalaisen vai ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta. Mikäli hautaoikeusaikaa joudutaan hautauksen yhteydessä jatkamaan, jäljellä olevaa aiempaa lunastusaikaa hyvitetään maksuissa. Hautaoikeuden haltijat voivat myös pyytää haudan pienentämistä ja luopua korvauksetta osasta siihen kuuluneista hautapaikoista. Tässä tapauksessa heidän tulee ennen hautaamista huolehtia siitä, että muistomerkit ovat vain heidän hallintaansa jäävien hautapaikkojen päällä.
Paikkakuntalaisilla tarkoitetaan niitä, joille Sauvo-Karunan seurakunta on Hautaustoimilain  perusteella velvollinen osoittamaan hautasijan.

Hautapaikkamaksut 2017

Kirkkolain mukaan seurakunnan tulee periä maksu hautapaikoista. Hautapaikkamaksuissa ja hautaustoimen maksuissa on oma hinnoittelunsa niille, joille seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan (heistä käytetään seurakuntamme hinnoittelussa nimitystä 'paikkakuntalainen'), ja oma hinnoittelunsa muille ('ulkopaikkakuntalainen').
Hautapaikkamaksuja ei peritä sotiemme veteraaneilta, ei myöskään heidän puolisoiltaan eikä leskiltään. Poikkeus ei koske avopuolisoa.

Sauvon ja Karunan hautausmailla

Hallinta-aika   /  paikkakuntalainen  /  ulkopaikkakuntalainen
25 vuotta  /  200 €  / 500 €
50 vuotta  /  550 € / —

Tunnustuksettomalla hauta-alueella Paimiossa

Hautatyyppi ja hallinta-aika  / paikkakuntalainen  / ulkopaikkakuntalainen*

  • arkkuhauta 15 vuotta / 200 € / —
  • uurnahauta 15 vuotta / 200 €  / —
  • muistolehto 15 vuotta / maksuton / —
  • arkkuhauta 30 vuotta / 400 € / —
  • uurnahauta 30 vuotta /  400 € / —
  • muistolehto 30 vuotta / maksuton /  —

* Jos tunnustuksettomalle hauta-alueelle halutaan haudata vainaja, jolle Sauvo-Karunan seurakunta ei ole Hautaustoimilain perusteella velvollinen osoittamaan hautasijaa,  tulee asioida suoraan Paimion seurakunnan kanssa, joka noudattaa omaa hinnoitteluaan.

Hautaustoimen maksut  2017

Haudan avauksen ja umpeen luonnin Sauvo-Karunan seurakunta ostaa ulkopuoliselta urakoitsijalta, jonka perimät kustannukset peitetään pääosin hautaustoimen maksuilla.  Mikäli vainajalla oli rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja hän oli kuollessaan ollut kirjoilla Sauvossa, haudan avaamista ja peittämistä ei laskuteta.
Paikkakuntalaisella tarkoitetaan tässä päätöksessä niitä, joille Sauvo-Karunan seurakunta on  velvollinen Hautaustoimilain perusteella osoittamaan hautasijan.

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuodeksi 2017 seuraavat maksut:

Haudan avaus ja umpeen luonti Sauvon ja Karunan hautausmailla

 Paikkakuntalainen  / Ulkopaikkakuntalainen
 Arkkuhauta  300 €  /  450 €
 Uurnahauta  80 €  /  120  €
 Muistolehto  50 €  /  75 €

 Tunnustuksettomalla hauta-alueella

Paikkakuntalainen  / Ulkopaikkakuntalainen*

Arkkuhauta  192 € /   -
 Uurnahauta  129 € /   -
 Muistolehto  100 €  / -

* Jos tunnustuksettomalle hauta-alueelle halutaan haudata vainaja, jolle Sauvo-Karunan seurakunta ei ole Hautaustoimilain perusteella velvollinen osoittamaan hautasijaa,  tulee asioida suoraan Paimion seurakunnan kanssa, joka noudattaa omaa hinnoitteluaan.

Muut työt:

 Seurakunnan työntekijät voivat harkintansa mukaan suorittaa vähäisiä muistomerkin siirto- yms. töitä, joista laskutetaan omakustannushinta todellisten kulujen mukaan.