Adventtikalenteri Geneven katekismuksesta

Tämän sivun kuvakarusellissa on yhtenä kuvana jokaiselle adventin päivälle pieni katkelma reformaattori J. Calvinin kirjoittamasta Geneven katekismuksesta.

Geneven katekismuksen kysymys-vastaus -pareja kutsutaan myös artikloiksi. Adventtikalenterissa ilmestyvät artiklat 30-53, jotka selittävät toista uskonkappaletta, uskoa Vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen aina hänen syntymänsä salaisuuteen asti.

Katekismuksen on suomentanut kirkkoherra TD Kalle Elonheimo. Se on ilmestynyt 2009 teoksessa Reformaation tunnustuksia (STKS, Helsinki).